Aanleveren

Het aanleveren van printopdrachten

Het aanleveren van printopdrachten kan op papier, of digitaal. Als het mogelijk is om een opdracht digitaal aan te leveren, heeft dit de voorkeur, omdat dit het fraaiste eindresultaat geeft.
Om de juiste opmaak van digitaal aangeleverde bestanden te kunnen garanderen, ontvangen wij het bestand graag in PDF-formaat*.

Digitale bestanden kunnen worden aangeleverd per
– email
– een down- en oploaddienst, zelf maken we gebruik van WeTransfer

* PDF staat voor Portable Document Format en kan op bijna iedere computer geopend worden. Het voordeel van een PDF is dat de lay out van het document behouden blijft.