Aanleveren

Het aanleveren van bestanden

Bestanden kunnen op papier of digitaal worden aangeleverd. Als het mogelijk is om een opdracht digitaal aan te leveren, heeft dit onze voorkeur, omdat het eindresultaat bij een digitaal bestand het fraaiste eindresultaat geeft.
Om de juiste opmaak van digitaal aangeleverde bestanden te kunnen garanderen, ontvangen wij het bestand graag in PDF-formaat*.

Digitale bestanden kunnen worden aangeleverd per
– email
– een down- en oploaddienst, zoals WeTransfer
– In onze winkel, via een USB stick

* PDF staat voor Portable Document Format en kan op bijna iedere computer geopend worden. Het voordeel van een PDF is dat de lay out van het document behouden blijft.